Phòng khám 360 Lê Hoàn
TS.BS Lê Lệnh Lương

TS.BS Lê Lệnh Lương

GĐ - Phụ trách chuyên môn
BSCK1: Nguyễn Hoà Bình

BSCK1: Nguyễn Hoà Bình

PGĐ - Phụ trách PK Nội khoa
ThS.BS Lê Hoàng Long

ThS.BS Lê Hoàng Long

Phụ trách PK CĐHA & ĐQCT
BSCK2 Nguyễn Đức Hạnh

BSCK2 Nguyễn Đức Hạnh

Chuyên ngành: Nội khoa & HSCC
BSCK1 Đặng Thị Dung

BSCK1 Đặng Thị Dung

Chuyên ngành: Nội Khoa
BSCK1 Lê Thị Thảo

BSCK1 Lê Thị Thảo

Chuyên ngành: Nội khoa
BSCK1 Mai Văn Kế

BSCK1 Mai Văn Kế

Chuyên ngành: Ngoại chấn thương
BSCK1 Nguyễn Thị Vân

BSCK1 Nguyễn Thị Vân

Chuyên ngành: Sản - Phụ khoa
BSCK1 Trịnh Đạt Dực

BSCK1 Trịnh Đạt Dực

Chuyên ngành: Nhi khoa
BSCK2 Nguyễn Thị Nga

BSCK2 Nguyễn Thị Nga

Phụ trách phòng khám LLP & PHCN

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 20:15
Mùa hè: 6:30 - 11:30 | 13:30 - 20:15