HÌNH ẢNH CBNV

Siêu âm SWE chẩn đoán sơ hóa gan

SIÊU ÂM ĐÀN HỒI SÓNG BIẾN DẠNG (SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY) TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN XƠ HÓA GAN Ở BỆNH GAN MẠN TÍNH

Đăng lúc: 14:23:12 08/02/2017 (GMT+7)

MỤC ĐÍCH: Đánh giá xơ hóa gan bằng siêu âm đàn hồi sóng biến dạng (shear wave elastography) ở bệnh nhân bệnh gan mạn tính có liên quan với nhiễm viêm gan B & C...

 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU:
Quan sát
THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU:
Nghiên cứu được tiến hành tại khoa Điện Quang JPMC Karachi, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán bệnh gan mạn tính có liên quan tới viêm gan B & C tuổi từ 30 - 60 cả 2 giới được lựa chọn vào ĐỐI TƯỢNG NC. Các bệnh nhân đang dùng thuốc hạ LIPID loại khỏi NC này. 
Đánh giá xơ hóa gan được chia làm 2 nhóm:
Nhóm 1: Tất cả bệnh nhân đã bị bệnh gan <= 2 năm.
Nhóm 2: Tất cả bệnh nhân đã bị bệnh gan > 2 năm.
Tất cả bệnh nhân nghiên cứu được tiến hành làm siêu âm đàn hồi sóng biến dạng & được đo & phân tích định lượng giai đoạn xơ hóa gan theo điểm Metavir (METAVIR SCORE).  Siêu âm đàn hồi sóng biến dạng (SWE) cho điểm như sau: F0-F1 (5.3-7.1), F>2 (7.5-8.5) Grade 1-Mild, F>3 (9.5-13) Grade 2- Moderate and F>4 (13.1-18.8) Grade 3-Severe.
KẾT QUẢ:
Trong tổng số 80 bệnhn nhân có 44 nam (55%) & 36 nữ (45%). tỉ lệ nam/nữ = 1.2/1
Tuổi trung bình 44,57+7,54. Hầu hết bệnh nhân xơ hóa độ 2 (mức độ trung bình): 15BN (18,75%) ở BN viêm gan B & 14BN (17,5%) viêm gan C. Tiếp theo là xơ háo gan độ 1 (mưc độ nhẹ): 12BN (15%) ở bệnh nhân viêm gan B & 7BN (8,75%) viêm gan C. Xơ hóa độ 3 (mức độ nặng) có 9BN (11,25%) viêm gan B & 4BN (5%) viêm gan C. Có 4BN (5%) bị xơ hóa nhẹ có cả viêm gan B & C. 
KẾT LUẬN: 
Siêu âm đàn hồi sóng biến dạng (SWE) là kỹ thuật không xâm lấn có thể cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng thông tin hữu ích có thể thay thế cho sinh thiết gan đối với bệnh nhân bị bệnh gan mạn tính.

BÀI DỊCH TỪ:  Article Citation: Saldera K, Naqvi NF, Mahmood T, Shaikh SS. Shear wave elastography; assessment of liver fibrosis in a patient of chronic liver disease associated infected by hepatitis B and C. Professional Med J 2016;23(1):099-103. DOI: 10.17957/TPMJ/16.3163.

NGƯỜI DỊCH: TS.BS LÊ LỆNH LƯƠNG

VE ELASTOGRAPHY 99 The Professional Medical Journal www.theprofesional.com 
SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY; ASSESSMENT OF LIVER FIBROSIS IN A PATIENT OF CHRONIC LIVER DISEASE ASSOCIATED INFECTED BY HEPATITIS B AND C 
Dr. Kausar Saldera1 , Dr. Nargis Fatima Naqvi2 , Prof. Tariq Mahmood3 , Dr. Shazia Sarwar Shaikh4 ORIGINAL PROF-3163
Objectives: Assessment of liver fibrosis by shear wave elastography in a patient of chronic liver disease associated infected by hepatitis B and C. 
Study Design: Observational Study. Place and Duration of Study: This study was conducted in the Department of Radiology JPMC Karachi from January to September 2015. 
Methodology: All the diagnosed cases of Chronic liver disease aged between 30 to 60 years and both gender associated with hepatitis B and C were selected. Patients using lipid-lowering drugs were excluded from this study. Assessment of liver fibrosis dividing into two groups, 1st group patients suffering liver disease since 2 years and 2nd group more than 2 years on SWE Qualitative and Quantitative analysis was done and staging of fibrosis according to METAVIR SCORE was done. Shear wave elastography and scoring are F0-F1 (5.3-7.1), F>2 (7.5-8.5) Grade 1-Mild, F>3 (9.5-13) Grade 2- Moderate and F>4 (13.1-18.8) Grade 3-Severe. 
Results: Out of the 80 patients, the majority was found to be male. 44(55%) males and 36(45%) females. Ratio between the male and female is 1.2:1. Mean age was found to be 44.57+7.54 years. Mostly Grade 2- Moderate changes observed in liver were 15(18.75%) of Hepatitis B Surface Antigen positive patients while 14(17.5%) Hepatitis C Virus Antibodies positive patients. Followed by Grade 1-Mild changes were 12(15%) of Hepatitis B+ve patients and 7(8.75%) Hepatitis C+ve positive patients. Grade 3-Severe were 9(11.25%) of Hepatitis B+ve patients and 4(5%) Hepatitis C+ve positive (Table No 2). 4(5%) cases observed mild changes in both positive. 
Conclusion: Elastography techniques is noninvasive method can provide clinicians with innovative options as potential alternatives to liver biopsy for improving the quality of care for those patients with liver diseases. 

Key words: Shear Wave Elastography, Metavir score, Hepatitis, Fibrosis, 
1. Medical Office Radiology Department Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC), Karachi. 2. M. Phil Student Address: A-382, Block –I, North Nazimabad, Karachi 3. Professor and Head of Radiology Department Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) Karachi. 4. Medical Office Radiology Department Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) Karachi. Correspondence Address: Dr. Kausar Saldera Medical Officer Block-66 GF2 Sea View App Kh-e-Sehar D, Karachi. drkausarsaldera@gmail.com Article received on: 13/11/2015 Accepted for publication: 28/11/2015 Received after proof reading: 13/01/2016 Article Citation: Saldera K, Naqvi NF, Mahmood T, Shaikh SS. Shear wave elastography; assessment of liver fibrosis in a patient of chronic liver disease associated infected by hepatitis B and C. Professional Med J 2016;23(1):099-103. DOI: 10.17957/TPMJ/16.3163


Từ đầu năm 2017, PK 360 Lê Hoàn sẽ đầu tư & triển khai hệ thống siêu âm đàn hồi sóng biến dạng (Shear wave Elastography) để đánh giá các giai đoạn xơ hóa gan cho các bệnh nhân bị bệnh gan mạn tính đặc biệt đối với các bệnh nhân có nhiễm virus viêm gan B & C.
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0913.136.360 để được TS.BS LÊ LỆNH LƯƠNG trực tiếp tư vấn !


 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2525959

Ý kiến thăm dò

Bạn thấy hài lòng về giao diện website của phòng khám ?